Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

Zasadnutia OZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 22.11.2012

Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 22.11.2012

Vážený pán poslanec !

Pozývam Ťa na zasadnutie OZ Obce Domaniža, ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2012 o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Domaniža.
Na rokovanie je navrhnutý nasledovný program:

1/ Otvorenie
2// Schválenie overovateľov
3/ Schválenie navrhovateľov
4/ Schválenie programu OZ
5/ Kontrola uznesenia
6/ Schválenie výšky dotácií z rozpočtu obce na rok 2013 podľa predložených žiadostí
7/ Zmeny rozpočtu obce v roku  2012
8/ Schválenie zmien  rozpočtu -  dotácie zo ŠR
9/ Schválenie viacročného finančného rozpočtu na r. 2013 – 2015
10/ Schválenie programového rozpočtu
11/ Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie k 31.12.2012
12/ Schválenie príspevku na vecný darček a občerstvenie  pre občanov nad 70 rokov
      (7 €)
13/ Schválenie    príspevku na vecný darček pre  novorodené deti  (20 €)
14/ Schválenie návrhu VZN o miestnych daniach  
15/ Schválenie poplatku za kanalizáciu   
16/ Úprava rozpočtu  ZŠ Domaniža na rok 2012
17/ Schválenie návrhu na vyradenie  majetku k inventarizácií  ZŠ Domaniža     
       k 31.12.2012
18/ Žiadosť  o zníženie  dane za TKO  Juraj Kardoš, KV -40
19/ Žiadosť o odkúpenie  pozemku KNE  623/103  a budovy sč. 436  - Jozef Haviar
20/ Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Domaniža
21/ Uznesenie o prerušení konania – DomanižaStav s.r.o.
22/ Odmena  hlavnej  kontrolórke obce
23/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového a viacročného rozpočtu
       na roky 2013 – 2015
24/ Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku  kontroly spôsobu a vymáhania dane
z nehnuteľnosti na rok 2012.
25/ Smernica o postupe vymáhania pohľadávok Obce Domaniža
26/ Rôzne:
a/ práce na VPP
b/ parkovanie na miestnych komunikáciách
c/ stretnutie s dôchodcami
d/uvítanie detí do života
e/ohňostroj
f/výrub  drevín
27/ Diskusia
28/ Návrh na uznesenie
29/ Záver

                                                                                            Jozef Gálik

                                                                                            starosta obce


webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


3215799

Úvodná stránka