Prechod na navigáciu Hlavné menu
Domaniža

Doručovanie verejnou vyhláškou

Doručovanie verejnou vyhláškou

 

   Ak nie je správcovi dane známy pobyt adresáta, doručí správca dane písomnosť verejnou vyhláškou, podľa ustanovenia § 35 daňového poriadku. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykonáva v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, že obec na žiadosť správcu dane vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým oznámenie o mieste uloženia písomnosti s jej presným označením. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk. Písomnosti sú uložené na Obecnom úrade v Domaniži - pracovisko miestnych daní a poplatkov, Domaniža 426.


 

Číslo písomnosti                                  50-479-533/2016-248

Spis                                                    533/2016

Zo dňa                                                31. 8.2016

Adresát                                               Ľubomír Kardoš

Adresa adresáta písomnosti                 Domaniža

Vybavuje                                             DA     


 

webygroup

dnes je: 18.11.2018

meniny má: Eugen


2856364

Úvodná stránka