Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

Kultúrny dom

Rekonštrukcia KD oživí komunitné spolunažívanie v obci

Kultúrny dom Domaniža, ktorého vlastníkom je obec Domaniža si takmer po 40 ročnej prevádzke vyžiadal komplexnú rekonštrukciu ale i zmenu dispozičného riešenia v snahe využiť disponibilitu objektu, zlepšiť jeho tepelno technické podmienky, zvýšiť bezpečnosť stavebných konštrukcií objektu vo výmene modernejších inštalácií ,dobudovať nevyhnutné zariadenia pre zabezpečenie korektného aplikovania kultúrnych aktivít miestnych občanov, ale tiež zlepšiť podmienky stravovania počas organizovaných akcií, využiť objekt pre záujmovú výchovu žiakov a vytvoriť priestor na výkon krúžkov, kde deti získavajú nové zručnosti a poznatky.

Za týmto účelom vypracovala obec projekt do fondu Európskej Únie - Grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov - PHARE, ktorý je zameraný na: "Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu v obci Domaniža".

Celkové náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie predstavujú sumu 38 433 EUR, z ktorých 75% (28 824,- €) je hradených zo zdrojov Phare, 20% (7 687,- €) zo štátneho rozpočtu a 5-timi percentami (1922,- €) prispieva na projekt naša obec.

Prestavba by mala zabezpečiť, aby všetky vekové skupiny obyvateľov oživili komunitné spolunažívanie, prekonanie sociálnej izolovanosti občanov obce, priestory pre intenzívnejšie vykonávanie záujmových činností a spolkov na kvalitatívne novej úrovni a rozšíriť ich možnosti. Medzi dôležité úlohy pripravenej prestavby, bolo zlepšiť východiskový stav pre posilnenie ekonomickej prevádzky objektu a jeho trvalú udržateľnosť.

Vo výslednom dispozičnom riešení ide o jednotrakový tvar objektu v tvare I. Zadná časť zostala v pôvodnom tvare dispozície a bola len doplnená o výkon činností ako je výroba jedál, kotolňa sklad, strojovňa vzduchotechniky a zadný vstup. Pôvodné zostali šatne pre umelcov, sociálne zariadenia – ktoré sú navrhovanou zmenou určené len pre umelcov a účinkujúcich v pôvodnom stave, taktiež priestor pódia s prístupom. Na ľavej strane pódia z južnej strany pribudla výdajňa jedál. Vstup bol posunutý na stred južnej časti objektu a zväčšený o frajer a šatňu. Pokračujú nové sociálne zariadenia, ktoré sú kapacitne pripravené pre väčší počet návštevníkov – dispozične prepojené na knižnicu a sklad kníh pre knižnicu. Spodná časť južnej strany je ukončená klubom dôchodcov. Centrálnu časť objektu tvorí estrádna sála s pódiom a pohodlným schodiskom na galériu ale i vstupom do malej sály s kumulovanými funkciami v severnej časti objektu.

Jadro prestavby tvorí knižnica v prednej strane, ktorá je križovatkou komunikačných prepojení do ostatných priestorov ako sú internetová miestnosť, priestorov pre záujmové činnosti, priestorov hvezdárne, priestorov polyfunkčnej malej sály, priestorov klubu dôchodcov. Samotné usporiadanie je navrhnuté tak, aby sa izba tradícií stala súčasťou vnútorného interiéru knižnice. Dôležitú časť knižnice tvorí priestor na poskytovanie nápojov ale i možnosť na poskytovanie výpožičiek kníh na mieste v pohodlnom sedení. Celý tento priestor je prepojený s estrádnou sálou počas akcií.

Navrhované dispozičné riešenie v maximálnej miere pokrylo priestorové požiadavky investora. Po realizácii takejto prestavby dôjde k výraznému zlepšeniu možností kultúrneho vyžitia sa a predpokladá sa stabilizácia v motivácii mladých ľudí v obci.

Stavba bude slúžiť pre miestnych občanov, potreby obecného úradu, záujmové krúžky a zábavné aktivity pre všetky vekové skupiny, špeciálne spolok dôchodcov, ostatné záujmové organizácie na území obce a v spádovej oblasti obce Domaniža. Bude využitá na prezentáciu zručností miestnych obyvateľov, prezentáciu tradícií a regionalizmu ale tiež náuke nových zručností v miestnych krúžkoch. Špeciálne využitie je v malej sále, ktorá svojim pojednaním poskytuje možnosti – premietania filmov, prednáškovej činnosti, vystúpení v rámci malých javiskových foriem a malých estrádnych akcií i možnosť zapojiť sa do celého komplexu počas estrád a výstav – jej pohodlným prepojením s hlavnou estrádnou sálou.

Podľa zhotovenej projektovej dokumentácie sú rozpočtové náklady stavby vyprojektované sumou 30 mil. SK.

 Pohľad z východu Hlavný vchod Pohľad zo severu

 Pôdorys 1. nadzemného podlažia

 Vizuálny pohľad z východu Vizuálny pohľad z juhu Vizuálny pohľad zo severu


 

webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218236

Úvodná stránka