Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

Nakladanie s odpadmi

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Domaniža za rok 2018

       

        V súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o  poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 bola

 

20,85%.

 

V Domaniži 27. 2. 2019


 

Kompostovanie v záhrade

Kompostovanie je prírodný, riadený = kontrolovaný proces za prístupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné organické látky tzv. bioodpad (napr. tráva, lístie, podrvené konáre, zvyšky z ovocia a zeleniny...) na kvalitné hnojivo = kompost pre našu záhradku. Proces kompostovania prebieha pomocou živých pôdnych organizmov (napr. dažďovky, roztoče, mravce...) a mikroorganizmov, ktoré spoločne premieňajú bioodpad na plnohodné hnojivo = kompost .

 

Domáce kompostovanie má tú výhodu, že vieme, čo si do kompostu dáme a výsledný kompost ostáva priamo využiteľný pre naše potreby. Môžeme takto vrátiť záhradke živiny, ktoré sme z nej formou úrody odobrali.

 

Význam kompostu:

Používaním kompostu pôdu obohacujeme o organické látky a humus.

Zlepšujeme mechanicko-fyzikálne vlastnosti pôdy, najmä pórovitosť a vlhkosť pôdy.

Zlepšujeme fyzikálno - chemické vlastnosti pôdy – kompost dokáže na seba viazať ťažké kovy a dusičnany.

Humus, ktorý je v komposte zvyšuje odolnosť pôdy proti okysleniu.

Zlepšujeme biologické vlastnosti pôdy – zvyšujeme množstvo pôdnych mikroorganizmov.

Kompostom zabezpečíme rastlinám dostatok živín počas celého vegetačného obdobie.

Zvyšujeme výnosy pestovaných plodín a zlepšujeme ich kvalitu.

Používaním kompostu znižujeme riziko výskytu chorôb a škodcov pri pestovaní ovocia a zeleniny.

Použitím kompostu pri výsadbe zabezpečíme úspešnejšie zakorenenie nielen priesadám ale aj stromom a krom.

 

HARMONOGRAM   VÝVOZU  KOMUNÁLNEHO  ODPADU:

 

  • Zmesový komunálny odpad:  každý druhý piatok v mesiaci

            ( zberné nádoby treba vyložiť pred bránu )

  • Triedený odpad - plasty, kovy, tetrapaky:  každú prvú stredu v mesiaci alebo

            po vyhlásení v obecnom rozhlase

           

Zberný dvor    

(umiestnenie:   areál čistiarne odpadových vôd v Domaniži)

 

OTVÁRACIE HODINY:  
 

OBDOBIE  APRÍL – OKTÓBER 2018

STREDA    16,00 h – 17,00 h          SOBOTA     8,00 h – 14,00 h

      

OBDOBIE NOVEMBER 2018 - MAREC 2019

SOBOTA      8,00 h - 12,00 h

                    

Na zberný dvor môžete voziť: stavebný odpad, sklo, plasty, nábytok,

papier, kartóny, elektroodpad, konáre, odrezky zo stromov a kríkov.

 

Zberné kontajnery v obci

 

Zelené kontajnery na sklo a kontajnery na zber šatstva a textilu.

 

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi, vrátane  triedeného zberu, v obci Domaniža


 

webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218333

Úvodná stránka