Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

VZN obce Domaniža

o spoločnom školskom obvode

Účinnosť: 1.1.2004

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Domaniža o spoločnom školskom obvode

Obecné zastupiteľstvo v Domaniži na základe ustanovení § 6 zák. SNR č. 369/1990 ZB o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 8, bod 1,2 zákona č. 596/2003 o štátnej správe správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení / ďalej len VZN/

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 o určení spoločného školského obvodu pre jednotlivé obce .

Článok 2
Spoločný školský obvod
Pre Základnú školu Domaniža , ktorej zriaďovateľ je obec Domaniža sa určuje spoločný školský obvod pre žiakov nasledovných obcí :
a/ žiakov ročníkov 1-4 obcí : Domaniža, Čelková Lehota, Sádočné , Malé Lednice , Prečín - Zemianská Závada, Domaniža – Kardošova Vieska, Domaniža – Domanižská Lehota.
b/ žiakov ročníkov 5-9 obcí: Domaniža, Čelková Lehota, Sádočné, Malé Lednice, Prečín, Bodiná , Počarová, Domaniža – Kardošova Vieska, Domaniža – Domanižská Lehota.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Domaniža nadobudlo účinnosť 01.01.2004.

Vyvesené dňa: 15.12.2003 
Zvesené dňa : 31.12.2003
 


webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218265

Úvodná stránka