Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

VZN obce Domaniža

O výške príspevku v MŠ a ŠJ

D o d a t o k č. 5
k „Všeobecne záväzné nariadenie Obce Domaniža, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Domaniža"
mení sa
Materská škola
§3
Výška príspevku
2. V súlade s § 28 ods. 5 a 6 školského zákona určuje Obec Domaniža výšku uvedeného
príspevku v materskej školy v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 7,50 EUR / 225,45 SK/
mesačne.
Školské jedálne
§ 7
Výška príspevku
2. V súlade s predchádzajúcim odsekom určuje Obec Domaniža výšku uvedeného príspevku
v školskej jedálni v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti takto:
Kategória stravníkov Desiata Obed Olovrant Réžia Spolu v
EUR
MS ( stravníci od 2-6 rokov) 0,28 0,68 0,23 0,06 1,25
ZS ( stravníci od 6-11 rokov) 1,01 0,06 1,07
ZS (stravníci od 11-15 rokov) 1,09 0,06 1,15
Stravníci nad 15-18 rokov
- zamestnanci obce a cudzí stravníci
1,19 1,46 2,65
Cena jedného jedla pre dospelých stravníkov sa stanovuje na 2,65 EUR vrátane režijných nákladov .
Príspevok zamestnávateľa ( 55% ceny jedla) 1,46 EUR
Úhrada zamestnanca (45% ceny jedla ) 1,19 EUR
Záverečné ustanovenia
1/ Na tomto dodatku č. 5 k „Všeobecne záväzné nariadenie Obce Domaniža, ktorým sa určuje výška
príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Domaniža" sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Domaniži dňa 23.5.2013, Uznesením č. 3 /2013 B-4
21 Tento dodatok k VZN o poskytovaní dotácií nadobúda účinnosť od 01.09.2013
V Domaniži, dňa 07.05.2013
Vyvesené dňa: 07.5.2013
Zvesené dňa: 22.5.2013
Účinnosť nadobudlo dňa: 01.09.2013


webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218240

Úvodná stránka