Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

Regulácia Domanižanky

Skrotená Domanižanka

Topiace sa snehy, jarné a letné búrky ale aj dlhotrvajúce jesenné dažde výdatne napájajú vodný tok Domanižanky a jej prítoky od Čelkovej Lehoty cez Sádočné až po Hodoň a Blatnicu. Vody sa zlievajú zo Sádeckých Vrchov, ale aj z pod Veľkej Hlavy a dávajú tomuto, inak pokojnému potoku, nesmiernu silu. Pred obcou Domaniža sa stáva Domanižanka už neskrotnou a v samotnej obci robí starosti veľkej časti občanov. Zatápa pivnice, dvory, miestne komunikácie, svoju rozpínavosť a panovačnosť dokazuje na priľahlých poliach a záhradách. Vzniknuté škody na zatopených pivniciach, úpravy koryta, odstraňovanie nánosov bahna ako aj opravy mostov a lávok zostávajú na pleciach občanov a obce.

V minulých rokoch dostala Domanižanka putá cez stred obce. Dnes sa ju snažíme skrotiť a usmerniť pri samotnom vstupe do dediny. O reguláciu jej koryta od pána Petráka až po radovku v dĺžke cca 500 metrov sme požiadali Povodie Váhu ešte v roku 2000. Na najkritickejší úsek bol vypracovaný stavebný projekt, avšak financie na jeho realizáciu stále chýbali.

Na pomoc prišla Európska Únia. Projekt je financovaný z nenávratného finančného príspevku zo štrukturálneho fondu: Operačný program Základná infraštruktúra - opatrenie 2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd, ktorý smeruje k zmierneniu účinkov povodní. Investorom projektu „Domaniža – úprava toku Domanižanka“ je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany. Realizovaním projektu sa zvýši bezpečnosť obyvateľov, hospodárstva, poľnohospodárstva a životného prostredia pred negatívnymi účinkami povodní. Projekt prispeje k dobudovaniu enviromentálnej infraštruktúry na zabezpečenie zdravia obyvateľstva a zachovanie, ochranu a obnovu prírodného prostredia.

Celková dĺžka úpravy je 135 metrov a nadväzuje na existujúcu úpravu nad mostom do Čelkovej Lehoty. Vzhľadom k stiesneným pomerom intravilánu trasa navrhovaného koryta v maximálnej miere sleduje prirodzený tok. Koryto potoka bude upravené podľa projektovej dokumentácie na jednej strane oporným múrom z betónu, ktorý bude z lícnej strany obložený kamennými prefabrikátmi IZT 18/10-K a na druhej strane polovegetačnými tvárnicami IZT 170/10.

Po dokončení stavby, ktorú má dodávateľ Lesostav Sever s.r.o. Žilina naplánovanú od 10/2004 do 06/2005, pribudne ďalší úsek, kde bude Domanižanka spútaná do svojich brehov a nebude viac robiť škody na obecnom a súkromnom majetku ani pri 50 – ročných vodných maximách.

    

    

    

 


 

webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


3215774

Úvodná stránka