Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

Volebné obvody a počet poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Domaniži po prerokovaní na svojom zasadnutí dňa 28.6.2018 a svojím uznesením č. 45/2018

A/ Konštatuje, že

-    podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred komunálnymi voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce;

-    vzhľadom k počtu obyvateľov sa na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva vzťahuje § 1 1 ods. 3 písm. d) Zákona o obecnom zriadení;

-    podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určí a zverejní volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

B/ Určuje

podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods. 3 zákona

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre

voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Domaniži na volebné obdobie 2018 - 2022:

1.    jeden volebný obvod

2.    počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Domaniži na volebné obdobie 2018 - 2022: 9.


 

webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav


3131731

Úvodná stránka