Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

Zdravá škola

Pomoc z fondov Európskej Únie pre našu školu

Dlhodobá, cieľavedomá a aktívna práca prináša pre našu obec v súčasnej dobe výrazné finančné prostriedky. Vzhľadom k tomu, že sme boli vo fondoch Európskej Únie v roku 2005 úspešní v tomto roku budeme môcť v rámci projektu „Zdravá škola“ zrealizovať rekonštrukciu strechy základnej školy, zabezpečiť výmenu drevených okien za plastové, zhotoviť zateplenie budovy a zrekonštruovať všetky sociálne zariadenia.

Finančné prostriedky z fondov Európskej Únie dostaneme z Operačného programu Základná infraštruktúra opatrenie 3.1. Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry podopatrenie 3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry. Schválená výška celkových oprávnených nákladov na projekt je 9 956 722,- SK. Príspevok Európskeho fondu pre regionálny rozvoj je 80% z uvedenej sumy, 15% oprávnených nákladov je financovaných zo štátneho rozpočtu a 5% - tami prispieva na tento projekt naša obec.

Aj keď tento projekt zahŕňal aj dostavbu telocvične, rekonštrukciu hádzanárskeho ihriska a výstavbu spojovacieho koridoru medzi ZŠ a telocvičňou nebol nám výberovou komisiou schválený ako celok a preto na tieto aktivity musíme zabezpečiť financovanie z iných zdrojov. Pre ZŠ, obec ale aj celú našu dolinu je to veľká škoda, pretože vytúžený, dlhoročný cieľ výstavby telocvične mohol byť už v roku 2006 skutočnosťou.

Zrekonštruovaním základnej školy sa však výrazne skvalitnia podmienky pre vzdelávanie sa detí našej obce a deti z okolitých obcí. Skvalitnením vzdelávania detí a mládeže vzniká väčšia perspektíva všeobecného regionálneho rozvoja regiónu a jeho konkurencieschopnosť čo prinesie osoh aj pre naše ďalšie generácie.

     

     

     

   

    

    

    

     

    

    

    

Ako je vidieť z predošlých obrázkov, na rekonštrukcii základnej školy sa za necelé dva mesiace urobilo už veľký kus roboty.

Konečnú podobu dostali sociálne zariadenia chlapcov a dievčat, vymenili sa všetky okná a postupne sa maľujú vnútorné priestory. Škola sa oblieka do teplejšieho kabáta v podobe vonkajšieho zateplenia a pred dažďom sa bude chrániť nízkou sedlovou strechou na ktorej krove sa už začína tiež pracovať.

Za odvedenú prácu by som chcel aj touto cestou poďakovať dodávateľovi stavby firme SIKERS s.r.o., ktorá dodržuje harmonogram prác a zhotovené práce sú vykonané v požadovanej kvalite.

Veľké poďakovanie patrí aj vedeniu školy a pánom učiteľom, ktorí trpezlivo vyučovali našich žiakov aj za veľmi sťažených podmienok počas stavebných prác.

Ako veľmi nám záleží na rekonštrukcii našej školy, ktorá v tomto roku oslávi svoje 40. narodeniny, ukázali jej páni učitelia, zamestnanci, rodičia a pracovníci na menších obecných službách, ktorí sa aktívne podieľali na čistení vnútorných priestorov po búracích a maliarskych prácach. Vďaka ním sú už dnes vnútorné priestory vyčistené, vyučovanie prebieha v normálnom režime a do upravených tried opäť zasvietilo nové jasné slnko.

    

   

V mesiacoch marec, apríl pokračovali práce na rekonštrukcii školy montážou zateplovacieho systému, penetráciou vonkajších omietok a zhotovením vonkajšej fasády. Na streche bol dokončený krov, zhotovená stropná tepelná izolácia a položená strešná krytina. Poddašie bolo obložené tatranským profilom a celú budovu pred bleskom chráni nový bleskozvod. V priestoroch kotolne bola zhotovená montáž expanzných nádob, čerpadiel, elektroinštalácie a regulácie zariadení. Na inštalovanom potrubí a pomocných konštrukciách boli zhotovené farebné nátery. Na bleskozvode, vodovodnom a kanalizačnom potrubí boli vykonané predpísané revízne a tlakové skúšky. V mesiaci máj bude budova dokončená montážou drobných zariaďovacích predmetov a na mesiac jún nám zostane už len kolaudačné konanie. Vďaka dobrej organizácii práce je rekonštrukcia budovy školy ukončená s dvojmesačným predstihom oproti harmonogramu prác predloženým dodávateľom stavby, ktorý bol schválený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Každého kto prichádza do našej obce po štátnej ceste smerom od Rajca upúta jasnožltá farba jej priečelia. Slnkom zaliata strecha je zasa symbolom toho, že finančné prostriedky z fondov EÚ sú výraznou pomocou pre rozvoj našich obcí, miest, regiónov ako aj celého Slovenska. Želajme si aby úspešných projektov z fondov EÚ pre našu obec z roka na rok pribúdalo a aby sa naša obec vďaka nim stávala krajšou a krajšou a život v nej bol bohatší, kultúrnejší a oveľa viac konkurencie schopnejší.

 


 

webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


3215768

Úvodná stránka